• آدرس: کاشان - خیابان فاضل نراقی – کوچه مسجد آقابزرگ – کوی مخبر
 • +983155243508 | +989138190256
 • تور کویر مرنجاب (نیم روز) نفری 70000 تومن

  • Update: 08/04/1396
  • بازدید از بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا بنام <اوئی> شهر نوش آباد
  • بازدید از قلعه فرزین نوش آباد
  • رفتن به سمت کویر مرنجاب در تپه های ماسه بادی 
  • دیدن غروب  در دریاچه نمک
  • بازدید از کاروانسرای شاه عباسی
  • ساعت حرکت هر روز ار ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  Top