• آدرس: کاشان - خیابان فاضل نراقی – کوچه مسجد آقابزرگ – کوی مخبر
 • +983155243508 | +989138190256
 • تور نیاسر وغار نخجیر ( نیم روز) نفری 70000 تومن

  • Update: 08/04/1396
  • بازدید از آتشکده  وآبشار نیاسر
  • بازدید از مقبره ی سهراب سپهری در مشهد اردهال
  • بازدید از غار نخجیر ( 700 میلیون سال پیش )
  • شنا کردن در آب گرم محلات
  •  ساعت حرکت هر روز از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  Top