• آدرس: کاشان - خیابان فاضل نراقی – کوچه مسجد آقابزرگ – کوی مخبر
 • +983155243508 | +989138190256
 • بازدید از آتشکده ساسانی بازدید از آبشار زیبای نیاسر و غار زیرزمینی رئیس دیدن یک منظره ی زیبا از کل نیاسر
  بازدید از آتشکده ساسانی و کوچه و محله های قدیمی ابیانه بازدید از باغ فین کاشان در راه برگشت از ابیانه ساعت جرکت هر روز ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر
  بازدید از بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا بنام <اوئی> شهر نوش آباد بازدید از قلعه فرزین نوش آباد رفتن به سمت کویر مرنجاب در تپه های ماسه بادی دیدن غروب در دریاچه نمک بازدید از کاروانسرای شاه عباسی ساعت حرکت هر روز ار ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد…
  بازدید از بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا بنام <اوئی> شهر نوش آباد بازدید از قلعه فرزین نوش آباد رفتن به سمت کویر مرنجاب در تپه های ماسه بادی دیدن غروب در دریاچه نمک اقامت در کاروانسرای شاه عباسی و دیدن هزاران ستاره در آسمان های کویر هزینه شامل: ورودی کویر مرنجاب…
  بازدید از آتشکده وآبشار نیاسر بازدید از مقبره ی سهراب سپهری در مشهد اردهال بازدید از غار نخجیر ( 700 میلیون سال پیش ) شنا کردن در آب گرم محلات ساعت حرکت هر روز از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر
  Top