• آدرس: کاشان - خیابان فاضل نراقی – کوچه مسجد آقابزرگ – کوی مخبر
 • +983155243508 | +989138190256
 • اطلاعات شهر

  در این بخش خانه ثنا، شماره خانه های تاریخی و  را در اختیار مسافرین و آژانس های مسافرتی قرار می دهد تا مسافرین بتوانند به راحتی بعداز مقایسه و برسی همه گزینه ها، گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

  خانه تاریخی عباسی ها

  خانه تاریخی عباسی ها

  • ساعات بازدید: از ساعت 8:30 صبح تا 7 شب
  • بلیط : 2500 تومن ایرانی
  • 15,000 تومن خارجی
  • تماس : 55245764-031
  خانه تاریخی بروجردی

  خانه تاریخی بروجردی

  • ساعات بازدید: از ساعت 9:00 تا  3 بعد از ظهر
  • بلیط : 2500 تومن ایرانی
  • 15,000 تومن خارجی
  • تماس : 55223777-031
  خانه تاریخی طباطبایی

  خانه تاریخی طباطبایی

  • اساعات بازدید: از ساعت 8:30 صبح تا 7 شب
  • بلیط : 2500 تومن ایرانی
  • 15,000 تومن خارجی
  • تماس : 55555555-031
  حمام تاریخی سلطان میر احمد

  حمام تاریخی سلطان میر احمد

  • ساعات بازدید: از ساعت 8:30 صبح تا 7 شب
  • بلیط : 2500 تومن ایرانی
  • 15,000 تومن خارجی
  • تماس : 55555555-031
  باغ فین

  باغ فین

  • ساعات بازدید: از ساعت 9 صبح تا 7 شب
  • بلیط : 3000 تومن ایرانی
  • 20,000 تومن خارجی
  • تماس : 55330477-031
  تپه سیلک

  تپه سیلک

  • ساعات بازدید: از ساعت 8:30 صبح تا 7 شب
  • بلیط : 2500 تومن ایرانی
  • 15,000 تومن خارجی
  • تماس : 55331883-031
  Top